SWITCH CISCO

Switch Cisco – là những Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco cung cấp danh mục các giải pháp chuyển đổi toàn diện cho Mạng doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và các doanh nghiệp nhỏ hơn. Những giải pháp này được tối ưu hóa cho một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ, dịch vụ tài chính và khu vực công.

Switch Cisco
Switch Cisco

Các Switch Cisco cung cấp giải pháp đa dạng và toàn diện cho mọi hệ thông từ lớn đến nhỏ, giúp khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm thích hợp nhất.

Cisco Chính Hãng cung cấp toàn bộ giải pháp và sản phẩm Thiết bị mạng Cisco chính hãng tại Việt Nam.

Thiết bị chuyển mạch cisco: Campus LAN – Access Switch

 • Cisco Switches 4500 Series
 • Cisco Switches 3850 Series
 • Cisco Switches 3650 Series
 • Cisco Switches 2960-L Series

Thiết bị chuyển mạch Cisco: Campus LAN – Core Switch and Distribution

 • Campus LAN – Core Switch and Distribution
 • Cisco Switches 4900 Series
 • Cisco Switches 4500 Series
 • Cisco Switches 4500-X Series
 • Cisco Switches 3850 Series

Thiết bị chuyển mạch Cisco: Campus LAN Switch – Digital Building

 • Campus LAN Switch – Digital Building
 • Cisco Switches 3560-CX Series
 • Cisco Switches 2960-C Series
 • Cisco Switches 2960-CX Series
 • Cisco Switches 2960-L Series

Xem Thêm